ชื่อสี

จาก ThaiL10N
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หัวข้อนี้ยังไม่มีเนื้อหา หรือเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ ต้องการการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ขอเชิญท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยกันเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาที่เห็นว่าเหมาะสม

ค่าระดับความเข้ม 
คำที่นำเสนอเป็นค่าความเข้มของสีที่มีเรียกอยู่ในภาษาอังกฤษ หากท่านใดเห็นว่า ควรมีการเพิ่มเติมคำหรือความหมาย กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ค่าความเข้มของสี

คำศัพท์และคำแปลทั่วไปสำหรับค่าความเข้มของสี
ชื่อระดับความเข้มภาษาอังกฤษ ชื่อระดับความเข้มภาษาไทย แสดงความคิดเห็น
Bright สว่าง แสดงความคิดเห็น: Bright
Clear ใส แสดงความคิดเห็น: Clear
Dark เข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark
Deep คำแสดงลักษณะเด่นของสี เช่น แดงแจ๊ด เขียวอึ๋ง แสดงความคิดเห็น: Deep
Dim ทึม แสดงความคิดเห็น: Dim
Hot จัด แสดงความคิดเห็น: Hot
Light อ่อน แสดงความคิดเห็น: Light
Medium กลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium
Misty หม่น แสดงความคิดเห็น: Misty
Pale จาง แสดงความคิดเห็น: Pale
Orange Red อม เช่น แดงอมส้ม (เมื่อมีการใช้อีกสีมาขยาย) แสดงความคิดเห็น:
Slate นวล แสดงความคิดเห็น: Slate


คำศัพท์และคำแปลทั่วไปสำหรับสี

คำศัพท์และคำแปลทั่วไปสำหรับสี
แสดงสี ชื่อสีภาษาอังกฤษ ชื่อสีภาษาไทย แสดงความคิดเห็น
#F0F8FF Alice Blue ฟ้าจาง แสดงความคิดเห็น: Alice Blue
#FAEBD7 Antique White เนื้อ แสดงความคิดเห็น: Antique White
#00FFFF Aqua ฟ้าอันดามัน แสดงความคิดเห็น: Aqua
#E5E5E5 Apparition ขี้เถ้า แสดงความคิดเห็น: Apparition
#7FFFD4 Aquamarine แสดงความคิดเห็น: Aquamarine
#F0FFFF Azure ฟ้าใส แสดงความคิดเห็น: Azure
#1822CA Azul แสดงความคิดเห็น: Azul
#F5F5DC Beige ขาวข้าวสาร แสดงความคิดเห็น: Beige
#FFE4C4 Bisque ส้มปูนแห้ง แสดงความคิดเห็น: Bisque
#000000 Black ดำ แสดงความคิดเห็น: Black
#FFEBCD Blanched Almond เนื้ออ่อน แสดงความคิดเห็น: Blanched Almond
#0000FF Blue น้ำเงิน แสดงความคิดเห็น: Blue
#8A2BE2 Blue Violet ม่วงสด แสดงความคิดเห็น: Blue Violet
#A52A2A Brown น้ำตาล แสดงความคิดเห็น: Brown
#D050A4 Bubble Gum ชมพูเข้มหม่น แสดงความคิดเห็น: Bubble Gum
#DEB887 Burly Wood น้ำตาลอ่อน แสดงความคิดเห็น: Burly Wood
#5F9EA0 Cadet Blue เขียวน้ำเงินหม่น แสดงความคิดเห็น: Cadet Blue
#323232 Charcoal ถ่าน แสดงความคิดเห็น: Charcoal
#7FFF00 Chartreuse เขียวสะท้อนแสง แสดงความคิดเห็น: Chartreuse
#D2691E Chocolate ช็อกโกแลต แสดงความคิดเห็น: Chocolate
#AFAFAF Concrete เทาปูน แสดงความคิดเห็น: Concrete
#B87333 Copper ทองแดง แสดงความคิดเห็น: Copper
#FF7F50 Coral แสดเข้มนวล แสดงความคิดเห็น: Coral
#6495ED Cornflower Blue แสดงความคิดเห็น: Cornflower Blue
#FFF8DC Cornsilk แสดงความคิดเห็น: Cornsilk
#DC143C Crimson แดงเลือดนก แสดงความคิดเห็น: Crimson
#00FFFF Cyan ฟ้าทะเล แสดงความคิดเห็น: Cyan
#184A7F Danube น้ำเงินทึมนวล แสดงความคิดเห็น: Danube
#00008B Dark Blue กรมท่า แสดงความคิดเห็น: Dark Blue
#63654A Dark Cork เขียวขี้ม้า แสดงความคิดเห็น: Dark Cork
#008B8B Dark Cyan ฟ้าทะเลเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Cyan
#B8860B Dark Golden Rod ทองเหลืองเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Golden Rod
#A9A9A9 Dark Gray เทาเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Gray
#006400 Dark Green เขียวเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Green
#BDB76B Dark Khaki กากีเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Khaki
#8B008B Dark Magenta แสดงความคิดเห็น: Dark Magenta
#556B2F Dark Olive Green เขียวมะกอกเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Olive Green
#FF8C00 Dark Orange ส้มเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Orange
#9932CC Dark Orchid แสดงความคิดเห็น: Dark Orchid
#8B0000 Dark Red แดงเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Red
#E9967A Dark Salmon แสดงความคิดเห็น: Dark Salmon
#8FBC8F Dark Sea Green เขียวทะเลเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Sea Green
#483D8B Dark Slate Blue น้ำเงินนวลเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Slate Blue
#2F4F4F Dark Slate Gray เทานวลเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Slate Gray
#00CED1 Dark Turquoise ฟ้าขี้นกการเวกเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Turquoise
#9400D3 Dark Violet ม่วงเข้ม แสดงความคิดเห็น: Dark Violet
#FF1493 Deep Pink ชมพูสด แสดงความคิดเห็น: Deep Pink
#00BFFF Deep Sky Blue ฟ้าสด แสดงความคิดเห็น: Deep Sky Blue
#457263 Deep Teal เขียวหัวเป็ดทึม *ถึงแม้ชื่อในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Deep แต่เนื่องจากเมื่อเทียบกับ สี Teal ปกติแล้ว มีความทึมของสีมากกว่า จึงหมายเหตุไว้ ณ ที่นี้ด้วย* แสดงความคิดเห็น: Deep Teal
#696969 Dim Gray เทาทึม แสดงความคิดเห็น: Dim Gray
#1E90FF Dodger Blue ฟ้าสะท้อนแสง แสดงความคิดเห็น: Dodger Blue
#525252 Eclipse เทาราหู แสดงความคิดเห็น: Eclipse
#2C821E Envy แสดงความคิดเห็น: Envy
#D19275 Feldspar แสดงความคิดเห็น: Feldspar
#B22222 Fire Brick แดงอิฐ แสดงความคิดเห็น: Fire Brick
#E53B1A Fire Engine แดงเพลิง แสดงความคิดเห็น: Fire Engine
#FFFAF0 Floral White ขาวแกมชมพู แสดงความคิดเห็น: Floral White
#228B22 Forest Green หยก แสดงความคิดเห็น: Forest Green
#FF00FF Fuchsia บานเย็น แสดงความคิดเห็น: Fuchsia
#DCDCDC Gainsboro แสดงความคิดเห็น: Gainsboro
#F8F8FF Ghost White น้ำข้าว แสดงความคิดเห็น: Ghost White
#FFD700 Gold ทอง แสดงความคิดเห็น: Gold
#DAA520 Golden Rod ทองเหลือง แสดงความคิดเห็น: Golden Rod
6F6F6F Granite แสดงความคิดเห็น: Granite
#BB6247 Grape Fruit แสดงความคิดเห็น: Grape Fruit
#808080 Gray เทา แสดงความคิดเห็น: Gray
ยังไม่มีตย. Gray Green เขียวอมเทา แสดงความคิดเห็น: Gray Green
#008000 Green เขียว แสดงความคิดเห็น: Green
ADFF2F Green Yellow เหลืองอมเขียว แสดงความคิดเห็น: Green Yellow
#F0FFF0 Honey Dew ขาวแกมเขียว แสดงความคิดเห็น: Honey Dew
#FF69B4 Hot Pink ชมพูจัด แสดงความคิดเห็น: Hot Pink
#CD5C5C Indian Red แสดงความคิดเห็น: Indian Red
#4B0082 Indigo คราม แสดงความคิดเห็น: Indigo
#FFFFF0 Ivory ขาวงา แสดงความคิดเห็น: Ivory
#F0E68C Khaki กากี แสดงความคิดเห็น: Khaki
#E6E6FA Lavender ช่อม่วง แสดงความคิดเห็น: Lavender
#FFF0F5 Lavender Blush นมเย็น แสดงความคิดเห็น: Lavender Blush
#7CFC00 Lawn Green เขียวหญ้าอ่อน แสดงความคิดเห็น: Lawn Green
#66CC66 Leaf แสดงความคิดเห็น: Leaf
#f6E118 Lemon แสดงความคิดเห็น: Lemon
#FFFACD Lemon Chiffon แสดงความคิดเห็น: Lemon Chiffon
#ADD8E6 Light Blue ฟ้าอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Blue
#F08080 Light Coral แสดงความคิดเห็น: Light Coral
#E0FFFF Light Cyan ฟ้าทะเลอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Cyan
#FAFAD2 Light Golden Rod Yellow ทองเหลืองอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Golden Rod Yellow
#D3D3D3 Light Grey เทาอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Grey
#90EE90 Light Green เขียวอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Green
#FFB6C1 Light Pink ชมพูอ่อน แสดงความคิดเห็น:Light Pink
#FFA07A Light Salmon แสดงความคิดเห็น: Light Salmon
#20B2AA Light Sea Green เขียวทะเลอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Sea Green
#87CEFA Light Sky Blue ฟ้าอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Sky Blue
#8470FF Light Slate Blue น้ำเงินนวลอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Slate Blue
#778899 Light Slate Gray เทานวลอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Slate Gray
#B0C4DE Light Steel Blue น้ำเงินด้านอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Steel Blue
#FFFFE0 Light Yellow เหลืองอ่อน แสดงความคิดเห็น: Light Yellow
#00FF00 Lime เขียวมะนาว แสดงความคิดเห็น: Lime
#32CD32 Lime Green เขียวใบตอง แสดงความคิดเห็น: Lime Green
#FAF0E6 Linen แสดงความคิดเห็น: Linen
#FF00FF Magenta แสดงความคิดเห็น: Magenta
#E0D656 Mango เหลืองทึม แสดงความคิดเห็น: Mango
#800000 Maroon แดงเลือดหมู แสดงความคิดเห็น: Maroon
#66CDAA Medium Aqua Marine แสดงความคิดเห็น: Medium Aqua Marine
#0000CD Medium Blue น้ำเงินกลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium Blue
#BA55D3 Medium Orchid แสดงความคิดเห็น: Medium Orchid
#9370D8 Medium Purple ม่วงอัญชัน แสดงความคิดเห็น: Medium Purple
#3CB371 Medium Sea Green เขียวทะเลกลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium Sea Green
#7B68EE Medium Slate Blue น้ำเงินนวลกลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium Slate Blue
#00FA9A Medium Spring Green แสดงความคิดเห็น: Medium Spring Green
#48D1CC Medium Turquoise ฟ้าขี้นกการเวกกลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium Turquoise
#C71585 Medium Violet Red แดงอมม่วงกลางๆ แสดงความคิดเห็น: Medium Violet Red
#191970 Midnight Blue น้ำเงินทึบ แสดงความคิดเห็น: Midnight Blue
#F5FFFA Mint Cream ขาวกะทิ แสดงความคิดเห็น: Mint Cream
#FFE4E1 Misty Rose ชมพูหม่น แสดงความคิดเห็น: Misty Rose
#FFE4B5 Moccasin ชาเย็น แสดงความคิดเห็น: Moccasin
#805932 Mud น้ำตาลโคลน แสดงความคิดเห็น: Mud
#FFDEAD Navajo White ส้มหนังกลับ แสดงความคิดเห็น: Navajo White
#000080 Navy นาวี แสดงความคิดเห็น: Navy
#FDF5E6 Old Lace แสดงความคิดเห็น: Old Lace
#808000 Olive เขียวมะกอก แสดงความคิดเห็น: Olive
#6B8E23 Olive Drab เขียวมะกอกแก่ แสดงความคิดเห็น: Olive Drab
#222222 Onyx ดำยางมะตอย แสดงความคิดเห็น: Onyx
#FFA500 Orange ส้ม แสดงความคิดเห็น: Orange
#FF4500 Orange Red แดงอมส้ม แสดงความคิดเห็น:Orange Red
#DA70D6 Orchid แสดงความคิดเห็น: Orchid
#5BA7CF Pale Blue ฟ้าจาง แสดงความคิดเห็น: Pale Blue
#EEE8AA Pale Golden Rod ทองเหลืองจาง แสดงความคิดเห็น: Pale Golden Rod
#98FB98 Pale Green เขียวจาง แสดงความคิดเห็น: Pale Green
#AFEEEE Pale Turquoise ฟ้าขี้นกการเวกจาง แสดงความคิดเห็น: Pale Turquoise
#D87093 Pale Violet Red แดงอมม่วงจาง แสดงความคิดเห็น: Pale Violet Red
#FFEFD5 Papaya Whip แสดงความคิดเห็น: Papaya Whip
#FFDAB9 Peach Puff แสดงความคิดเห็น: Peach Puff
#CD853F Peru ส้มดินเผา แสดงความคิดเห็น: Peru
#FFC0CB Pink ชมพู แสดงความคิดเห็น: Pink
#DDA0DD Plum ม่วงอ่อน แสดงความคิดเห็น: Plum
#B0E0E6 Powder Blue แสดงความคิดเห็น: Powder Blue
#800080 Purple ม่วง แสดงความคิดเห็น: Purple
#FF0000 Red แดง แสดงความคิดเห็น: Red
#BC8F8F Rosy Brown กะปิ แสดงความคิดเห็น: Rosy Brown
#4169E1 Royal Blue แสดงความคิดเห็น: Royal Blue
#AD3841 Ruby ทับทิม แสดงความคิดเห็น: Ruby
#8B4513 Saddle Brown แสดงความคิดเห็น: Saddle Brown
#FA8072 Salmon แสดงความคิดเห็น: Salmon
#F4A460 Sandy Brown น้ำตาลลูกรัง แสดงความคิดเห็น: Sandy Brown
#CCFFCC Sea Foam เขียวฟองคลื่น แสดงความคิดเห็น: Sea Foam
#2E8B57 Sea Green เขียวทะเล แสดงความคิดเห็น: Sea Green
#FFF5EE Sea Shell แสดงความคิดเห็น: Sea Shell
#747474 Shale แสดงความคิดเห็น: Shale
#A0522D Sienna น้ำตาลอมแดง แสดงความคิดเห็น: Sienna
#C0C0C0 Silver เงิน แสดงความคิดเห็น: Silver
#3978A7 Sky แสดงความคิดเห็น: Sky
#87CEEB Sky Blue ฟ้า แสดงความคิดเห็น: Sky Blu
#6A5ACD Slate Blue น้ำเงินนวล แสดงความคิดเห็น: Slate Blue
#708090 Slate Gray เทาอมน้ำเงินนวล แสดงความคิดเห็น: Slate Gray
#FFFAFA Snow หิมะ แสดงความคิดเห็น:Snow
#00FF7F Spring Green เขียว แสดงความคิดเห็น: Spring Green
#4682B4 Steel Blue น้ำเงินด้าน แสดงความคิดเห็น: Steel Blue
#D2B48C Tan แทน แสดงความคิดเห็น: Tan
#C6864B Tangerine ส้มอมแดง แสดงความคิดเห็น: Tangerine
#008080 Teal เขียวหัวเป็ด แสดงความคิดเห็น: Teal
#D8BFD8 Thistle ม่วงจาง แสดงความคิดเห็น: Thistle
#FF6347 Tomato แสด แสดงความคิดเห็น: Tomato
#40E0D0 Turquoise ฟ้าขี้นกการเวก แสดงความคิดเห็น: Turquoise
#EE82EE Violet ม่วงตะแบก แสดงความคิดเห็น: Violet
#D02090 Violet Red แดงอมม่วง แสดงความคิดเห็น: Violet Red
#F5DEB3 Wheat เหลืองรำข้าว แสดงความคิดเห็น: Wheat
#FFFFFF White ขาว แสดงความคิดเห็น: White
#F5F5F5 White Smoke ขาวควันบุหรี่ แสดงความคิดเห็น: White Smoke
#FFFF00 Yellow เหลือง แสดงความคิดเห็น: Yellow
#9ACD32 Yellow Green เขียวอมเหลือง แสดงความคิดเห็น: Yellow Green


สีตามการจัดโซนสี

ชื่อภาษาไทย
HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีแดง
Indianred CD 5C 5C
เครื่องมือส่วนตัว